Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny: Recent submissions