Statistics

Total Visits

Views
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 373738
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 370991
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 9402
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 7851
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 7812
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 6585
Religijność starożytnych Greków 6535
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 6467
Kronika kryzysów gospodarczych 6449
Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują : studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku 6415