Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 32203
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 30131
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 4057
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 3826
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3662
Religijność starożytnych Greków 3148
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3002
Kronika kryzysów gospodarczych 2979
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 2896
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 2887