Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 3508
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 2716
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 2667
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 2580
Religijność starożytnych Greków 2320
Kronika kryzysów gospodarczych 1980
Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku 1924
"Ordo ex Chao" : wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku. T. 1, "Oświecenie Różokrzyżowców" i początki masonerii spekulatywnej 1614-1738 1907
Czytelnictwo chłopów przedmiotem inteligenckiego dyskursu w Królestwie Polskim w XIX w. 1889
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 1882