Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 42402
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 40199
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 4487
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 4186
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3977
Religijność starożytnych Greków 3394
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3309
Kronika kryzysów gospodarczych 3270
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3212
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 3192