Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 205590
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 204658
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 7902
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 6633
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 6632
Religijność starożytnych Greków 5484
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 5479
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 5460
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 5439
Kronika kryzysów gospodarczych 5432