Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 44515
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 42278
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 4796
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 4454
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 4122
Religijność starożytnych Greków 3512
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3441
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3432
Kronika kryzysów gospodarczych 3421
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 3328