Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 134190
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 132772
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 7064
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 6014
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 5966
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 4938
Religijność starożytnych Greków 4904
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 4904
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 4851
Kronika kryzysów gospodarczych 4793