Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 38282
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 36124
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 4280
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 4009
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3834
Religijność starożytnych Greków 3261
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3154
Kronika kryzysów gospodarczych 3134
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3061
Co mówią stare rękopisy 3032