Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 88698
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 86778
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 5818
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 5227
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 4917
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 4160
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 4148
Religijność starożytnych Greków 4104
Kronika kryzysów gospodarczych 4071
Co mówią stare rękopisy 4028