Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 115251
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 113569
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 6372
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 5593
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 5392
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 4545
Religijność starożytnych Greków 4537
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 4517
Kronika kryzysów gospodarczych 4413
Co mówią stare rękopisy 4379