Statistics

Total Visits

Views
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 454424
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 448639
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 9832
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 8342
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 8159
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 6999
Religijność starożytnych Greków 6977
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 6923
Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują : studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku 6906
Kronika kryzysów gospodarczych 6876