Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 29842
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 27813
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 3901
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 3661
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3554
Religijność starożytnych Greków 3047
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 2871
Kronika kryzysów gospodarczych 2821
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 2750
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 2750