Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 98430
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 96556
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 6018
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 5362
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 5074
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 4308
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 4280
Religijność starożytnych Greków 4261
Kronika kryzysów gospodarczych 4189
Co mówią stare rękopisy 4154