Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 27837
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 25898
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 3612
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 3425
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3403
Religijność starożytnych Greków 2898
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 2676
Kronika kryzysów gospodarczych 2632
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 2575
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 2569