Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 107451
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 105614
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 6205
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 5498
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 5242
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 4451
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 4412
Religijność starożytnych Greków 4399
Kronika kryzysów gospodarczych 4328
Co mówią stare rękopisy 4286