Show simple item record

dc.contributor.author Wilk, Anna
dc.date.accessioned 2020-12-07T23:45:31Z
dc.date.available 2020-12-07T23:45:31Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-83-66018-75-4
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1212
dc.description Nagroda im. Tomasza Strzembosza w 2020 roku pl
dc.description.abstract Zamieszczenie monografii w otwartym dostępie przez sieć Internet-zadanie finansowane w ramach umowy nr 564/P-DUNdem/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Neriton pl
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Działalność upowszechniającą naukę/Umowa Nr 564/P-DUNdem/2019
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subject Łemkowski Komitet Pomocy pl
dc.subject przesiedlenia pl
dc.subject prawosławie pl
dc.subject republiki łemkowskie pl
dc.subject folklor pl
dc.subject ukrainizacja pl
dc.subject kosciół greckokatolicki pl
dc.subject etnogeneza pl
dc.subject Łemkowszczyzna pl
dc.subject The Lemko Aid Committee pl
dc.subject resettlement pl
dc.subject Eastern Orthodox Church pl
dc.subject Lemko republics pl
dc.subject folklore pl
dc.subject Ukrainization pl
dc.subject the Greek Catholic Church pl
dc.subject ethnogenesis pl
dc.subject Lemkivshchyna pl
dc.title Łemkowie. Między integracją o rozproszeniem (1918-1989) pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pl
dc.description.eperson Ewa Kuczyńska
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record