Statistics

Total Visits

Views
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 726508
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 719026
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 10891
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 9501
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 9040
Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują : studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku 8172
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 8057
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 8056
Religijność starożytnych Greków 8004
Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548 : studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna 7912