Publikacje Wydziału Humanistycznego UMCS

 

Recent Submissions

 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2009)
  Celem artykuły „Elfy – Istoty fantastyczne w mitologii nordyckiej” jest próba odpowiedzi na pytanie, kim były istoty nazywane w języku staronordyckim Álfar? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że choć samo pojęcie ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2010)
  Polska heraldyka jest mało znana w Europie, dlatego wielu europejskich specjalistów w tej dziedzinie uważa, że poza Anglią smok nie występuje w heraldyce władców. Taką opinię można spotkać np. u Arthura Charlesa ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2010)
  Legenda o Graalu od wieków inspirowała poetów i wszelkiego rodzaju twórców. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji samego pojęcia „Graal” oraz przedstawienie zależności pomiędzy demitologizacją a współczesną remitologizacją ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2011)
  Ciechanów należy do średniowiecznych miast leżących na północnym Mazowszu. W okresie podziału Mazowsza na księstwo płockie i czerskie wchodził w obręb tego ostatniego. Można przyjąć, że od XV w. stał się stolicą ziemi ...

View more