Publikacje MHP

 

Recent Submissions

 • Kostro, Robert; Wóycicki, Kazimierz; Wysocki, Michał; Muzeum Historii Polski; Uniwersytet Warszawski (Muzeum Historii Polski, 2014)
  Jak pisał teoretyk Jan Assmann „tylko znacząca przeszłość jest wspominana i tylko wspominana przeszłość staje się znacząca”. W praktyce opowieść snuta na własny temat przez kolejne pokolenia ma nieuchronnie wybiórczy ...
 • Brodacki, Jakub; Muzeum Historii Polski (Muzeum Historii Polski, 2007)
  Konferencja „Polska na tle Europy XVI-XVII wieku” była pierwszym naukowym sympozjum organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wyniku konferencji powstał niezwykle interesujący materiał naukowy prezentowany ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (Muzeum Historii Polski, 2009)
  Wydany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie tom poświęcony został kluczowym zagadnieniom funkcjonowania Rzeczypospolitej, zwłaszcza w XVI w., ukazując tym samym obszary dotychczasowych zainteresowań badawczych prof. ...
 • Sucheni-Grabowska, Anna (Muzeum Historii Polski, 2007)
  Nakładem Muzeum Historii Polski wznowiono pracę doktorską jednego z najwybitniejszych historyków I RP Anny Sucheni-Grabowskiej. Praca ta dotyczy mało spopularyzowanego tematu jakim jest domena królewska w Polsce - podstawowe ...
 • Rachuba, Andrzej; Łatyszonek, Oleg; Nagielski, Mirosław; Kąkolewski, Igor; Żbikowski, Andrzej; Stopka, Krzysztof; Tyszkiewicz, Jan; Sulimowicz, Anna; Mróz, Lech; Tygielski, Wojciech; Wijaczka, Jacek; Kizik, Edmund (Muzeum Historii Polski ; Bellona, 2010)

View more