Instytut Archeologii UKSW

 

Nazwa:
Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Telefon: (+48) 22 569 68 17, wew. 817
E-mail: archeologia@uksw.edu.pl
www: http://www.archeologia.uksw.edu.pl.