Instytut Historii UMCS

 

Nazwa:
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie
Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin
Telefon: (+48) 81 537 52 82
Fax: (+48) 81 537 52 82
E-mail: insthist@klio.umcs.lublin.pl
www: http://www.umcs.lublin.pl/historia.

Recent Submissions

View more