Zakład Ameryki Północnej

 

Recent Submissions

  • Pastusiak, Longin (Wiedza Powszechna, 1992)
    Niniejsza książka jest zbiorem interesujących szkiców poświęconych związkom polsko-amerykańskim w początkowym okresie dziejów Stanów Zjednoczonych. Przypomina wkład Polaków we wczesne osadnictwo na ziemi amerykańskiej oraz ...

View more