Instytut Muzykologii

 

Recent Submissions

  • Nowak, Tomasz Marek (Towarzystwo Naukowe Warszawskie ; Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005)
    Niniejsza praca jest próbą omówienia tradycji muzycznych społeczności polskiej na Wileńszczyźnie w świetle badań terenowych oraz kwerend bibliotecznych, które przeprowadziłem w okresie pomiędzy wrześniem 1997 i październikiem ...

View more