Publikacje Wydawnictwa NERITON

 

Zamieszczenie w otwartym dostępie przez sieć Internet zdygitalizowanych materiałów wydanych w serii Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej było możliwe dzięki finansowaniu w ramach Umowy nr 609/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Recent Submissions

View more