Repozytorium Lectorium: Recent submissions

 • Karasiewicz-Szczypiorski, Radosław; Mamuladze, Shota (PRO GEORGIA JOURNAL OF KARTVELOLOGICAL STUDIES, 2019)
  In 2018, the Polish-Georgian Gonio-Apsaros Expedition under the supervision of the authors of this text continued research into the issue of the early presence of a Roman garrison at the mouth of the Chorokhi River. Two ...
 • Karasiewicz-Szczypiorski, Radosław; Mamuladze, Shota; Aslanischvili, Lasha; Daszkiewicz, Małgorzata (Polish Archaeology in the Mediterranean, 2018)
  The article collects the modest information on the use (and possible production) of ceramic building material by the Roman army in Colchis, using it as a backdrop for presenting the exceptional richness, in quantity as ...
 • Karasiewicz-Szczypiorski, Radosław (Światowid, 2018)
  Despite many years of research at the site, the Roman fort at Cape Aj-Todor near Yalta remains relatively poorly studied. A better understanding of the discoveries made at the site can be reached by comparing them with ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  "Zadra" to historia robotnika, który odegrał główną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ukazuje go od lat szkolnych aż do roku 1989 – jako przywódcę narodowej walki o wolność, skutecznego polityka, ale i pełnego ...
 • Fedas, Anna; Dziekan, Kacper; Kerski, Basil; Europejskie Centrum Solidarności (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Podczas piątej edycji forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ odbyła się dyskusja na temat sytuacji politycznej na kontynencie, którą sprowokowały dwie istotne daty – 100 lat po rewolucji bolszewickiej i 60-lecie traktatów ...
 • Paczkowski, Andrzej; Warec, Anna; Perepeczko-Foley, Marta; Riley, Phillip; Baeva, Iskra; Meckel, Markus; Olschowsk, Burkhard; Tischler, Janos; Sustrova, Petruska (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Conference (3-4.06, Warsaw and Gdańsk), which was attended by former dissidents and representatives of the world of culture, science, politics from Germany, Russia, France, Czech Republic, Lithuania, Bulgaria, Hungary, ...
 • Polanska, Dominika V.; Piotrowski, Grzegorz; Martínez, Miguel A. (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Niniejszy raport jest pierwszą próbą eksploracji w języku polskim mało zbadanego terytorium badawczego: skłotingu1 w Europie Środkowej i Rosji. Ten raport pierwotnie został opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie ...
 • Polak, Wojciech; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław; Europejskie Centrum Solidarności (Europejskie Centrum Solidarności, 2019)
  16 października 1978 roku na placu św. Piotra zabrzmiały słowa: "Habemus papam!" Papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku miała szczególne znaczenie. ...
 • Krzenczessa-Ropiak, Monika; Kerski, Basil; Bacławska-Kornacka, Agnieszka; Lejczak-Pastuszka, Karolina; Polak, Wojciech (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Katalog wystawy przygotowanej przez Europejskie Centrum Solidarności z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja "Nić. Sploty wolności" prezentowana była w Gdańsku, w Europejskim Centrum ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Trzeciak, Andrzej (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Przedstawiamy obszerny zbiór tekstów poświęconych dziejom miejsca, w którym narodziła się Solidarność. Książka prezentuje polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i architektoniczne losy Stoczni Gdańskiej. Czytelnik ...
 • Krzenczessa-Ropiak, Monika; Klimczak, Jerzy; Konkel, Ewa; Kwiatkowska, Iwona; Lejczak-Pastuszka, Karolina (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Powodem do wdzięczności i jednocześnie zobowiązaniem jest dla nas każdy dar. I wszystkie owocują, bo archiwum ECS na co dzień pozostaje otwarte dla pracujących naukowo nauczycieli akademickich i studentów, dla dzieci i ...
 • Kerski, Basil (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Wydawnictwo jubileuszowe, wydane w dziesiątą rocznicę powołania do życia instytucji Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Zawiera bogaty zbiór ilustracji oraz artykuły napisane przez pracowników Europejskiego Centrum ...
 • Polak, Wojciech; Knoch, Konrad; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Na temat protestów rozgrywających się poza Radomiem, Ursusem i Płockiem możemy znaleźć zdawkowe informacje, a przecież Czerwiec 1976 roku to nie tylko te trzy miasta. Książka jest owocem projektu naukowego dotyczącego ...
 • Korolczuk, Elżbieta; Kowalska, Beata; Snochowska-Gonzalez, Claudia; Ramme, Jennifer (Europejskie Centrum Solidarności, 2019)
  Niniejszy zbiór poświęcony jest przede wszystkim analizie przyczyn i charakteru kobiecego buntu przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji, a także próbom oceny potencjalnych skutków tego zrywu dla ruchu kobiecego, dla polityki ...
 • Zagrodzka, Alicja (Wydawnictwo Neriton, 2014)
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Towarzystwo Naukowe Płockie, 2020-02)
  Węgrowski kościół farny, którego budowę rozpoczęto w 1703 r. jest drugim kościołem w Węgrowie fundowanym przez wojewodę płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego. W archiwum diecezjalnym w Drohiczynie zachował się kontrakt ...
 • Dybek, Dariusz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Badacze kultury staropolskiej zgadzają się, że opisu przyrody dokonywano korzystając z dwóch źródeł: doświadczenia oraz istniejących już tekstów. Pisarze , którzy podejmowali tematykę świata egzotycznego, opierali się ...
 • Ślęczka, Tomasz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Artykuł poświęcony jest rekonstrukcji obrazu przyrody w dziełach Piotra Krescentyna oraz Jakuba Kazimierza Haura. Badane są następujące elementy: siły rządzące przyrodą, naturalne zasoby Ziemi (czyli rośliny, zwierzęta, ...
 • Ceccherelli, Andrea (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  U źródeł humanistycznego antropocentryzmu leży dyskurs o charakterze religijnym – problem godności człowieka łączył się z jego miejscem w planie Boskiego stworzenia. Kryzys optymizmu renesansowego doprowadził do paradoksu: ...