Селъская округа Херсонеса Таврического (Kрым). Исследованиа 2012 г. в микрорегионе Верхне-Юхариной балки

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sarnowski, Tadeusz
dc.contributor.author Kovalevskaja, Ludmiła
dc.date.accessioned 2015-06-26T07:39:40Z
dc.date.available 2015-06-26T07:39:40Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation "Światowit", t. 10 (51), fasc.A (2012), s. 139-144. pl
dc.identifier.isbn 978-83-61376-97-2
dc.identifier.issn 0082-044X
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/970
dc.description.abstract During the fieldwork of 2012 carried out by the joint Ukrainian-Polish Protection Expedition we proceeded further with archaeological investigations on the ancient settlement activity in the Yukharine Ravine, situated in the Heraclean Peninsula within the agricultural territory (chora) of Crimean Chersonesos, divided into plots by Greek colonists in the Late Classical Period. This summer investigations took place only at two sites – 341 and 343 – containing the remains of countryside farmhouses. pl
dc.description.abstract Badania prowadzone w 2012 r. nad osadnictwem starożytnym w mikroregionie Wąwozu Jucharina, to jest w południowej części wiejskiego terytorium Chersonezu Taurydzkiego na Półwyspie Heraklejskim, były ograniczone do farm 341 i 343. Po oczyszczeniu stanowiska z pozostałościami zabudowy farmy 341 na północno-wschodnim stoku wąwozu z roślinności i śmieci, wykonano ukośne i pionowe zdjęcia lotnicze z latawca. Pozwoliły one ustalić przybliżone rozmiary powierzchni zajętej przez zabudowę prostokątnego obejścia (48×35 m). Na obszarze badanej w poprzednich latach farmy 343 pracami objęto przede wszystkim wieżę, w obrębie której odsłonięto pozostałości trzeciego okresu jej funkcjonowania. Materiał ceramiczny pochodzi głownie z II–III w. n.e. Na uwagę zasługuje znalezisko fragmentu kamiennej płytki (wotywnej?) z czterema literami imienia [’Aπο]λλοδ[ορος lub οτος], prawdopodobnie właściciela gospodarstwa. pl
dc.language.iso ru pl
dc.publisher Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski pl
dc.rights Wszelkie prawa zastrzeżone
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights Wszelkie prawa zastrzeżone
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject Crimea pl
dc.subject farms pl
dc.subject Jucharin glen pl
dc.subject Chersonesos pl
dc.title Селъская округа Херсонеса Таврического (Kрым). Исследованиа 2012 г. в микрорегионе Верхне-Юхариной балки pl
dc.title.alternative Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydziego (Krym). Badania 2012 r. w mikroregionie Wąwozu Jucharina pl
dc.title.alternative Rural Territory of Tauric Chersonesos (Crimea). Investigations of 2012 in the Yukharine Ravine pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski pl
dc.contributor.organization Institute of Archaeology National Academy of Sciences of Ukraine pl
dc.description.eperson Oskar Kubrak
dc.description.eperson Oskar Kubrak
dc.relation.lcategory archeologia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record