Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Recent submissions