Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Starczewski, Michał
dc.date.accessioned 2015-02-21T18:21:45Z
dc.date.available 2015-02-21T18:21:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Historyczny, CIII, 1/2012, s. 47-80. pl
dc.identifier.issn 0033-2186
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/927
dc.description.abstract Masowa emigracja zarobkowa z ziem polskich przed 1914 r. wywołała żywe dyskusje. Wzbudziła obawy o przyszłość narodu. Winę za spowodowanie tego zjawiska i jego narastanie przypisano m.in. agentom emigracyjnym, czyli pośrednikom sprzedającym bilety na okręty do Ameryki. Wiele przestępstw i nadużyć, które były nagłaśniane w prasie, potwierdzały ten stereotyp. W niniejszej pracy został on poddany analizie i zestawiony z opiniami samych emigrantów. W pracy podjęto również próbę rekonstrukcji i opisu kontekstu społecznego, struktur, zależności i metod działania składających się na pracę agentów emigracyjnych. Zarysowano także problem znaczenia działalności agentów dla emigracji w poszczególnych jej fazach w porównaniu z tym, jaką rolę odgrywały inne czynniki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo DiG pl
dc.rights Wszelkie prawa zastrzeżone
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject modernizacja pl
dc.subject chłopi pl
dc.subject stereotyp pl
dc.subject pośrednictwo pl
dc.subject XIX w. pl
dc.subject emigracja pl
dc.title Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r. pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Uniwersytet Warszawski pl
dc.description.eperson Michał Starczewski
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record