Show simple item record

dc.contributor.author Wójtowicz, Marta [et al.]
dc.contributor.editor Munnich, Maciej
dc.contributor.editor Dec, Przemysław
dc.contributor.editor Muchowski, Piotr
dc.contributor.editor Niesiołowski-Spano, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-12-30T11:25:55Z
dc.date.available 2014-12-30T11:25:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 2081-8416
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/871
dc.description.tableofcontents Marta Wójtowicz - Chronologia panowania Lugalzagesiego z Uruk na tle historii południowej Babilonii w Okresie wczesnodynastycznym, s. 5-18; Edward Lipiński - Miasta Lewickie w Zajordanii, s. 19-29; Łukasz Niesiołowski-Spanò - Urbanizacja Filistei i Szefeli a procesy akulturacji, s. 31-43; Jakub Slawik - Czy w starożytnym Izraelu istniała prostytucja sakralna? : Qedešāh w Starym Testamencie, s. 45-65; Janusz Lemański - Hebrajski Szeol na tle wyobrażeń eschatologicznych sąsiednich kultur, s. 67-97; Mirosław S. Wróbel - Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu, s. 99-107; Ilona Skupińska-Løvset - Kulty na et-Tell : źródła archeologiczne, s. 109-125; Piotr Waszak - Bóg Starego Testamentu drzewem?! : Oz 14,[8-]9 jako świadectwo przejścia od kultury kultu drzew i kamieni do odrzucenia bożków w Izraelu, s. 127-141; Sebastian Długoborski - Wpływ imperialnej Asyrii na religię Judy, s. 143-156; Piotr Briks - Topos Niniwy w Starym Testamencie, s. 157-171; Antoni Tronina - Czy Hiob istniał realnie?, s. 173-181; Bartłomiej Proc - Wpływy perskie w Księdze Tobiasza, s. 183-190; Edward Lipiński - Afrodyta w Akko-Ptolemais, s. 191-198; Piotr Muchowski - Qumran : miasto esseńczyków, s. 199-207; Marek I. Baraniak - Motyw miasta w Księdze Pieśni nad Pieśniami i jego targumiczna interpretacja, s. 209-233; Dominik Nowak - Recepcja postaci Jana Chrzciciela w pismach biblioteki z Nag Hammadi, s. 235-250; Przemysław Dec - J 10,1-21 a Świątynia Jerozolimska : analiza leksemów θύρά, θυρωρóς i αuλή, s. 251-260; Daria Boniecka-Stępień - Wizerunek Jezusa w piśmiennictwie żydowskim - wybór, s. 263-273; Andrzej Gillmeister - Kontrowersje wokół książki "Hellenizm a judaizm" Tadeusza Zielińskiego : polemiki chrześcijańskie, s. 275-288; Piotr Briks - Sprawozdanie z 49. Sympozjum Biblistów Polskich w Katowicach, 20-22 września 2011, s. 289-294; Maciej Münnich - Sprawozdanie z konferencji "Życie religijne starożytnego Izraela/Palestyny", Lublin, 27-29 września 2011, s. 295-297; Piotr Muchowski - "Doyen of the Dead Sea Scrolls : an in depth biography of Józef Tadeusz Milik (1922-2006)", Zdzisław J. Kapera, Robert Feather, Kraków-Mogilany 2011 : [recenzja], s. 299-300; Maciej Münnich - "De-Demonising the Old Testament", Judit M. Blair, Tübingen 2009 : [recenzja], s. 301-307. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo KUL pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subject Bliski Wschód pl
dc.subject historia starożytna pl
dc.subject Biblia pl
dc.title Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011) pl
dc.type inne pl
dc.description.eperson Łukasz Niesiołowski-Spano
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://academicon.pl//serwisy/historia/czasopisma/scripta-biblica-et-orientalia/2011/3 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record