Show simple item record

dc.contributor.author Zielińska, Zofia
dc.date.accessioned 2014-07-12T13:04:42Z
dc.date.available 2014-07-12T13:04:42Z
dc.date.issued 1983
dc.identifier.isbn 83-01-04268-0
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/666
dc.description.abstract Praca niniejsza zmierza do odtworzenia celów i metod politycznej działalności Familii w latach 1743 - 1752. W dziejach politycznych stronnictwa Poniatowskich i Czartoryskich w epoce saskiej można wyodrębnić co najmniej 4 etapy: okres od 1726/28 do 1733 r. — początki stronnictwa, lata 1734- 1743 — odbudowa po zawierusze bezkrólewia, lata 1743 - 1752 — gdy Familia była stronnictwem dworskim i dziesięciolecie 1753-1763 — gdy weszła z dworem w otwarty konflikt. Wybrano lata 1743 -1752, aby przyjrzeć się owej „małej, rządnej Rzeczypospolitej" wtedy, gdy z największym impetem walczyła o reformę skarbu, wojska i administracji, gdy była już organizacyjnie okrzepła i liczbowo najpokaźniejsza. Kusił wzgląd, że okres 1746 - 1751 nie posiada dotąd monografii dziejów politycznych. Z kolei jednak wybór epoki, w której Familia była ugrupowaniem dworskim, a więc do pewnego stopnia kierowała polityką polską Drezna, przesądził o konieczności przedstawienia nie tylko sytuacji stronnictwa, ale i Rzeczypospolitej i to w proporcji takiej, że sprawy państwa zajęły sporo miejsca. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe PWN pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights Wszelkie prawa zastrzeżone
dc.subject historia 18 w. pl
dc.subject stronnictwa polityczne pl
dc.subject Poniatowscy pl
dc.subject Czartoryscy pl
dc.subject Familia pl
dc.subject August III Sas pl
dc.title Walka "Familii" o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752 pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://otworzksiazke.pl/ksiazka/walka_familii_o_reforme_rzeczypospolitej_1743-1752/

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record