Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

Recent Submissions

  • Siedlecka, Sylwia; Makowski, Mirosław Ryszard (2015)
    Jednym z wyzwań, przed jakimi stoi humanistyka w dobie cyfrowej, jest nadmiar źródeł. Sieć to ogromne archiwum, dane w nim zawarte są często sfragmentaryzowane, nieuporządkowane, wypreparowane z (kon)tekstu. W sytuacji ...

View more