Show simple item record

dc.contributor.author Szelągowska, Grażyna
dc.date.accessioned 2017-12-23T22:40:15Z
dc.date.available 2017-12-23T22:40:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-83-7436-251-1
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1066
dc.description Załączniki s.319- 332: Słowniczek duńskich partii politycznych w XX w; s.333- 335: Wyniki wyborów do Folketingu 1881-2001 (NB: ten załącznik nie ukazał się w wersji drukowanej); s.336-371: Kalendarium najważniejszych wydarzeń 1801-2010; 3.372- 379: Wykaz osób pełniących najważniejsze urzędy w państwie; s.384-392: Wskazówki bibliograficzne; s.393-419: indeks biograficzny osób. pl
dc.description.abstract Synteza historii Danii w XX i początku XXI w. W rozdziale I skrót dziejów Danii w XVIII i XIX w. Synteza uwzględnia najważniejsze wydarzenia historii Danii w XX wieku, z naciskiem na historię społeczną i rozwój duńskiego modelu państwa dobrobytu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo TRIO pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject 21st century pl
dc.subject 20th century pl
dc.subject history pl
dc.subject Denmark pl
dc.subject XXI wiek pl
dc.subject XX wiek pl
dc.subject historia pl
dc.subject Dania pl
dc.title Dania. Historia państw świata w XX i XXI wieku pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny pl
dc.description.eperson Grażyna Szelągowska
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record