Zygmunt Abrahamowicz biografista : współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1957–1987

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gąsiorowski, Stefan
dc.date.accessioned 2015-10-21T15:41:44Z
dc.date.available 2015-10-21T15:41:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Almanach Karaimski, vol. 3 (2014), s. 25-36. pl
dc.identifier.issn 2353-5466
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1012
dc.description.abstract Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923–1990), wybitny krakowski turkolog, historyk i lingwista pochodzenia karaimskiego współpracował z Redakcją Polskiego Słownika Biograficznego przez 30 lat. W tym okresie opracował 15 biogramów osób związanych z orientalistyką lub Orientem, które żyły między XV a XX w. Byli to: Żyd Izaak syn Abrahama, szlachcic Jan Kierdej, żona sułtana Roksolana, podróżnik Krzysztof Pawłowski, kupiec Sefer Muratowicz, szlachcic Marcin Paszkowski herbu Zadora, tłumacze Samuel Otwinowski, Franciszek Mesgnien-Meniński i Jerzy Franciszek Kulczycki, biskup ormiański Deodat Nersesowicz, sekretarz poselstwa Stanisław Małachowski, Włoch Franciszek Giuliani, architekt Jan Chryzostom Orłowski, rezydent polski w Stambule Stanisław Kostka Pichelstein, historyk, hungarysta i etnograf Jan Reychman (1910–1975). Wszystkie te biogramy zostały zaopatrzone w obszerną i różnojęzyczną bibliografię tematu oraz źródła archiwalne. Mimo upływu ponad dwudziestu lat od jego śmierci nie uległy one dezaktualizacji, bowiem do ich opracowania zostały wykorzystane wszelkie możliwe materiały dotyczące opisywanych osób. Są one dowodem na doskonały warsztat naukowy Z. Abrahamowicza, jako językoznawcy i historyka Wschodu, pokazują też jego wysoką erudycję. pl
dc.description.abstract Dr Zygmunt Abrahamowicz (1923–1990), a prominent Turkologist, historian, and linguist of Karaite origin living Cracow, cooperated with the board of editors of Polish Biographical Dictionary for 30 years. Over that period of time he prepared 15 biographies of persons engaged in oriental studies and the Orient who lived between the 15th and the 20th centuries. They were as follows: Isaac the Jew, son of Abraham; the Polish nobleman Jan Kierdej; Roksolana – the wife of a sultan; the traveller Krzysztof Pawłowski; the merchant Sefer Muratowicz; the Polish nobleman Marcin Paszkowski of Zadora Coat of Arms; the translators Samuel Otwinowski, Franciszek Mesgnien-Meniński and Jerzy Franciszek Kulczycki; the Armenian bishop Deodat Nersesowicz; the legation secretary Stanisław Małachowski; Italian Franciszek Giuliani; thearchitect Jan Chryzostom Orłowski, the Polish resident in Istanbul Stanisław Kostka Pichelstein; the historian, hungarologist and ethnographer Jan Reychman (1910–1975). Dr Abrahamowicz provided all his biographies with a comprehensive and multilingual bibliography on the subject as well as archival sources. They are still not outdated despite the fact that over 20 years have passed since the death of he author. This is because he used all the available materials regarding the above-mentioned persons when preparing their biographies. This proves that Z. Abrahamowicz employed excellent research methods as a linguist and historian of the East. It is also testimony to his most profound erudition. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject Oriental studies en
dc.subject Biographical Dictionary en
dc.subject orientalistyka pl
dc.subject Polski Słownik Biograficzny pl
dc.subject Zygmunt Abrahamowicz pl
dc.title Zygmunt Abrahamowicz biografista : współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1957–1987 pl
dc.title.alternative Zygmunt Abrahamowicz as a Biographer : the Relationship between the Cracow Turkologist and the Polish Biographical Dictionary, 1957-1987 en
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://almanach.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/23 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record