Show simple item record

dc.contributor.author Kołodziejczyk, Dariusz
dc.date.accessioned 2015-10-21T15:37:43Z
dc.date.available 2015-10-21T15:37:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Almanach Karaimski, vol. 3 (2014), s. 125-132. pl
dc.identifier.issn 2353-5466
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1009
dc.description Tekst ten jest rozwinięciem referatu wygłoszonego przed 10 laty podczas sesji naukowej poświęconej pamięci dra Zygmunta Abrahamowicza, zorganizowanej 20 kwietnia 2004 r. w Krakowie. pl
dc.description.abstract Autor wspomina swoje kontakty z Zygmuntem Abrahamowiczem, nieżyjącym już znanym polskim turkologiem pochodzenia karaimskiego. Oprócz katalogu osmańskich dokumentów znajdujących się w polskich archiwach, Abrahamowicz wydał kilka osmańskich i krymskich tekstów historycznych, opatrując je bogatymi przypisami. Był on nie tylko znakomitym językoznawcą, lecz także historykiem. Wysunął, na przykład, nader przekonującą tezę, iż w 1683 r. Wielki Wezyr kara Mustafa nie zamierzał wziąć Wiednia szturmem, lecz miał nadzieję na poddanie miasta przez jego obrońców. Taka kapitulacja spowodowałaby, że łupy ze zdobytego miasta trafiłyby do sułtańskiego skarbca, podczas gdy w wypadku zdobycia miasta szturmem zostałyby przechwycone przez żołnierzy. pl
dc.description.abstract The author recalls his contacts with Zygmunt Abrahamowicz, the late,eminent Polish Turkologist of Karaite origin. In addition to the catalogue of Ottoman documents held in the Polish archives, Abrahamowicz edited several Ottoman and Crimean historical texts, providing them with rich annotations. He was not only a distinguished linguist, but also a historian. For instance, he formulated the highly persuasive hypothesis that, in 1683, Grand Vizier Kara Mustafa had not intended to take Vienna by general assault, as he was hoping instead for the capitulation of the besieged garrison there. Such a capitulation would have ensured that the spoils to be found in Vienna would have been guaranteed for the Ottoman treasury whereas in a general assault they would have been captured by the soldiers. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject odsiecz wiedeńska pl
dc.subject Kara Mustafa pasza pl
dc.subject Imperium Osmańskie pl
dc.subject turkologia pl
dc.subject Kara Mustafa Pasha pl
dc.subject Turcology en
dc.subject Ottoman Empire en
dc.subject battle of Vienna en
dc.title Zygmunt Abrahamowicz jako historyk pl
dc.title.alternative Zygmunt Abrahamowicz as a Historian en
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Instytut Historyczny UW pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://almanach.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/33 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record