Browse by Affiliation "Muzeum Romantyzmu w Opinogórze"

Sort by: Order: Results:

 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2011)
  Ciechanów należy do średniowiecznych miast leżących na północnym Mazowszu. W okresie podziału Mazowsza na księstwo płockie i czerskie wchodził w obręb tego ostatniego. Można przyjąć, że od XV w. stał się stolicą ziemi ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2010)
  Legenda o Graalu od wieków inspirowała poetów i wszelkiego rodzaju twórców. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji samego pojęcia „Graal” oraz przedstawienie zależności pomiędzy demitologizacją a współczesną remitologizacją ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2009)
  Celem artykuły „Elfy – Istoty fantastyczne w mitologii nordyckiej” jest próba odpowiedzi na pytanie, kim były istoty nazywane w języku staronordyckim Álfar? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że choć samo pojęcie ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Płockie Towarzystwo Naukowe, 2013)
  Każde średniowieczne miasto szczyciło się swoim herbem , wiele z tych miast próbow ało i nadal stara się wyjaśnić powstanie swojego herbu za pom ocą legend. C iechanów , leżący na północnym Mazowszu, za swój herb obrał ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2017)
  Pierwsza wzmianka o parafii ciechanowskiej pochodzi z 1385 roku , drewniany kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP, został wzniesiony w pobliżu grodu kasztelańskiego na farskiej górze. Ponieważ już w 1254 r. Ciechanów był ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Płockie Towarzystwo Naukowe, 2013)
  Na wzgórzu farnym znajdował się gród kasztelański. Gród funkcjonował już w XI w.1 Pierwszy kasztelan ciechanowski jest poświadczony przez dokument, w którym książę Siemowit I nadaje biskupowi płockiemu wieś Proszkowo z ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2017)
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2010)
  Polska heraldyka jest mało znana w Europie, dlatego wielu europejskich specjalistów w tej dziedzinie uważa, że poza Anglią smok nie występuje w heraldyce władców. Taką opinię można spotkać np. u Arthura Charlesa ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 2016)
  Artykuł przedstawia lokalizację i funkcje kościołów i kaplic w Ciechanowie, które powstały przed rokiem 1600. Omówienie tego tematu nastręcza pewne trudności ze względu na brak źródeł pisanych oraz brak badań archeologicznych. ...